Případové studie

celostátní sčítání dopravy 2020

Celostátního sčítání dopravy 2020

Celostátní sčítání dopravy (dále jen CSD2020) je dopravně průzkumná akce celostátního charakteru, která zajišťuje nezbytné podklady pro silniční hospodářství.

Celostátního sčítání dopravy 2020

Celostátní sčítání dopravy (dále jen CSD2020) je dopravně průzkumná akce celostátního charakteru, která zajišťuje nezbytné podklady pro silniční hospodářství.