Přejít na informace o produktu
1 z 7

Tištěná publikace

Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem - uplatnění na cementovém betonu

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika popisuje využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM - Scanning Electron Microscopy) a energiově-disperzního rentgenového analyzátoru (EDX - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře, zejména betonu.

Cílem metodiky je:

  • upřesnit obecný postup pro provádění analýz vzorků anorganických materiálů pomocí kombinace SEM/EDX,
  • stanovit konkrétní postup SEM/EDX analýz na vzorcích cementového betonu odebraného z dopravních staveb, zejména krytu vozovek,
  • prezentovat vzorový příklad takovéto analýzy s vyhodnocením.

Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí).

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Frýbort A.
  • Štulířová J.
  • Gregerová M.
  • Stryk J.

Obsah

1. ÚVOD
1.1 CÍL METODIKY
1.2 ŘEŠENÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT

2. VLASTNÍ POPIS METODIKY
2.1 ÚVOD
2.1.1 Skenovací elektronová mikroskopie
2.1.2 Energiově-disperzní rentgenová spektroskopie
2.2 PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO SEM/EDX ANALÝZU
2.2.1 Řezání vzorků
2.2.2 Broušení a leštění povrchu vzorků
2.2.3 Pokovení povrchu vzorků
2.3 SEM/EDX ANALÝZA VZORKŮ BETONU Z CB KRYTU VOZOVKY
2.3.1 Příloha č. 4 metodiky ŘSD
2.3.2 Souhrnné vyhodnocení jednoho vývrtu
2.4 PŘÍKLADY SNÍMKŮ ZE SEM ANALÝZY VZORKŮ BETONU
2.5 PŘÍKLADY EDX ANALÝZ VZORKŮ BETONU
2.5.1 Bodová a více bodová EDX analýza
2.5.2 Liniová EDX analýza
2.5.3 Prvková mapa

3. NOVOST POSTUPŮ, ZPŮSOB UPLATNĚNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY
3.1 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ
3.2 POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
3.3 EKONOMICKÉ ASPEKTY

Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, v rámci řešení projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-32-8