Přejít na informace o produktu
1 z 5

Tištěná publikace

Diagnostika stavu přepjaté výztuže mostních objektů

Diagnostika stavu přepjaté výztuže mostních objektů

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika upřesňuje jak provádět podrobný diagnostický průzkum zaměřený na stav předpínací výztuže osazené a předepnuté v mostních objektech. Uvádí, co všechno by měla tento diagnostický průzkum zahrnovat, jaké nedestruktivní diagnostické metody se k tomuto účelu dají využít, v čem se od sebe liší a pro jaké aplikace jsou nejvhodnější.

Metodika má správcům pozemních komunikací sloužit k tomu, aby měli jasnější představu o tom, jak k této diagnostice přistupovat a zejména jim upřesnit, jaké jsou současné možnosti, z kterých lze vycházet.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Stryk J.
  • Hodovský I.
  • Janků M.
  • Kořenská M.
  • Frýbort A.
  • Vacek V.
  • Pokorný P.
  • Manychová M.
  • Anton O.
  • Svoboda V.

Obsah

1. Úvod
1.1 Cíl a určení metodiky
1.2 Řešený výzkumný projekt
1.3 Typy předpjatých mostních prvků
1.4 Typy předpínacích systémů
1.5 Stupně protikorozní ochrany předpínací výztuže
1.6 Koroze předpjaté výztuže
1.7 Prohlídka x diagnostický průzkum x monitorování
1.8 Dostupnost pro provedení diagnostiky/měření
1.9 Přístup před/při výstavbě mostu

2. Diagnostické metody
2.1 Úvod
2.2 Přehled metod

3. Vlastní popis metodiky
3.1 Příprava
3.2 Výběr diagnostických metod
3.3 Provedení diagnostiky/měření
3.4 Vazba na provádění sond
3.5 Vyhodnocení provedených měření a pozorování
3.6 Výstupy z diagnostického průzkumu a jejich uplatnění

4. Novost postupů, způsob uplatnění a ekonomické aspekty
4.1 Srovnání novosti postupů
4.2 Popis uplatnění metodiky
4.3 Ekonomické aspekty


Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu Doprava 2020+, v rámci řešení projektu CK01000108 Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků.
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-60-1