Přejít na informace o produktu
1 z 7

Tištěná publikace

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

Environmentální požadavky pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

V současné době je stále více žádáno využití recyklovaného stavebního asfaltového materiálu z vozovek pro opětovné využití v rámci výstavby nových a rekonstrukce stávajících komunikací. Kromě zkoušení jejich mechanicko-fyzikálních vlastností je třeba se také zabývat otázkou vlivu těchto materiálů na životní prostředí (dále jen ŽP) v rámci jejich pokračujícího životního cyklu. Nyní se vhodnost použití asfaltových recyklovaných směsí z hlediska vlivu na ŽP prokazuje normovanými zkouškami, které stanovuje legislativa pro daný druh odpadu. Stanovení obsahu škodlivých látek je prováděno zkouškami vyluhovatelnosti odpadu o určité zrnitosti. Z pohledu kontaminace životního prostředí se v reálných podmínkách při použití recyklovaných asfaltových směsí zejména v rámci oprav současné metody jeví jako nedostatečné. Proto byla v rámci řešení projektu CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, TE01020168) zpracována metodika Environmentálních požadavků pro využití recyklovaných asfaltových směsí v silničním stavitelství.

Metodika je koncipována jako dokument, který komplexně řeší problematiku stanovení kontaminantů v recyklovaných asfaltových směsích z úhlu pohledu jejich reálného využití. Definuje vhodné strukturní typy vzorků recyklovaných směsí a postupy jejich zkoušení v souvislosti s uvolňováním škodlivin tak, aby se co nejvíce přiblížily reálným podmínkám. Postupy jsou kombinacemi normovaných postupů daných současnou legislativou a nových postupů ověřených v rámci řešení výše uvedeného projektu. Metodika definuje sledované škodliviny a metody jejich stanovení. Část je také věnována hodnocení výsledků analýz, včetně návrhu následných postupů využití materiálu při daných koncentracích škodlivin.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Jandová V.
  • Huzlík J.
  • Hegrová J.
  • Bucková M.
  • Ličbinský R.
  • Valentin J.
  • Čížková Z.

Obsah

1 Cíl metodiky

2 Úvod

3 Metodická část
3.1 Požadavky na testované vzorky
3.2 Příprava vzorku pro vyluhovací zkoušky
3.3 Vyluhování vzorků
3.4 Analytická stanovení
3.5 Hodnocení výsledků analytických stanovení
3.6 Využití materiálu pro následnou recyklaci
3.7 Příklad hodnocení výsledků vyluhovacích zkoušek vzorků ze tří různých lokalit

Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, v rámci řešení projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
www.tacr.cz

Tiráž