Přejít na informace o produktu
1 z 7

E-book

Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Georadar a jeho uplatnění při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Běžná cena 300,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 300,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Výzkum prezentovaný v publikaci je zaměřen zejména na dvě základní aplikace, a to stanovení polohy zabudované výztuže v betonu a stanovení tlouštěk vrstev ve vozovkách po-zemních komunikací. 

Kniha pokrývá měření v laboratorních podmínkách a in situ, optimalizaci nastavení aparatury georadaru, ověřování nových způsobů kalibrace a vyhodnocení naměřených dat. Zkoumán byl vliv rychlosti měření na dosažené výsledky a také způsoby, jak zpřesnit lokalizaci (určování polohy antény při měření).

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Matula R.
  • Stryk J.
  • Pospíšil K.

Obsah

1. SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ
1.1 Georadar
1.2 Rešerše literatury
1.3 Rešerše platných předpisů (Důležité normy a předpisy)
1.4 Srovnávací měření
1.5 Dotazníkové šetření
1.6 Kritické zhodnocení současného stavu

2. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ
2.1 Předpoklady
2.2 Metody a zařízení
Použité metody při výpočtu výsledků měření
2.3 Srovnávací měření a kalibrace zařízení
Ověřování funkčnosti zařízení
2.4 Stanovení polohy zabudované výztuže
2.5 Stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek
2.6 Další aplikace georadaru
2.7 Přehled uspořádaných měření

3. DISKUSE VÝSLEDKŮ

4. DOPORUČENÍ

5. ZÁVĚR

LITERATURA A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Technické předpisy a normy
Česká a zahraniční literatura
Zprávy a manuály

Dedikace

Tato kniha vznikla v rámci řešení národního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LO14029: „Využití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR“, který byl řešen ve vazbě na evropskou akci COST TU1208: „Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar".

Tiráž