Přejít na informace o produktu
1 z 8

E-book

Komplexní systém ponehodové péče v ČR

Komplexní systém ponehodové péče v ČR

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Kniha shrnuje současné poznání v oblasti ponehodové péče, popisuje stav v ČR a možnosti dalšího rozvoje.

Zabývá se popisem optimálních postupů primární psychologické péče-krizové intervence na místě dopravních nehod a mapuje možné postupy dlouhodobé psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Uvedené poznatky jsou čerpány jednak ze zahraničních vědeckých studií a výzkumů, dále pak expertních rozhovorů s odborníky v dané oblasti, i vlastního dotazníkového šetření a socioekonomické studie. Kniha určena jak pro organice, které se zabývají psychologickou péčí v dané oblasti, tak i pro odborníky z běžné psychologické praxe, kterým bude touto cestou poskytnut ucelený odborný přehled o specifikách psychologické péče o účastníky dopravních nehod. Cílem je zvýšení kvality života osob po dopravních nehodách.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

 • Červinka D.
 • Sulíková B.
 • Kořán M.
 • Neusarová J.
 • Brummerová K.
 • Jurčáková E.
 • Machálková D.
 • Bucsuházy K.
 • Kurečková V.
 • Adamovská E.
 • Tomešová L.

Obsah

1 Psychosociální dopady dopravních nehod
2 Psychosomatické dopady dopravních nehod
3 Věková a genderová specifika
4 Posttraumatický růst
5 Bezprostřední a krátkodobá psychologická péče u účastníků dopravních nehod
6 Dlouhodobá psychologická péče a účinné terapeu¬tické postupy
7 Historický pohled na zvládání následků traumat
8 Systém péče v rámci Integrovaného záchranného systé¬mu ČR
9 Psychosociální ponehodová péče z pohledu Českého sdružení obětí dopravních nehod
10 Péče o osoby s trvalým postižením
11 Specifika ponehodové péče u profesionálních řidičů
12 Poskytování laické první pomoci u akutních život či zdraví ohrožujících stavů jako zdroj traumatické zkušenosti
13 Socio-ekonomické dopady dopravních nehod na jejich účastníky
14 Případové studie

Dedikace

Tato kniha byla spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, v rámci řešení projektu TL05000424 Komplexní systém psychoogické ponehodové péče v ČR.
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88655-03-9