Přejít na informace o produktu
1 z 6

E-book

Metodické doporučení pro tvorbu Strategie bezpečnosti silničního provozu měst

Metodické doporučení pro tvorbu Strategie bezpečnosti silničního provozu měst

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika pro tvorbu Strategií bezpečnosti silničního provozu měst/obcí (dále jen „Strategie BESIP měst) je doporučujícím dokumentem, který má městům/obcím pomoci systémově řešit bezpečnost silničního provozu na svém území prostřednictvím tvorby Strategie BESIP jejich města/obce. Vychází z identifikovaných problémů v oblasti BESIP a nabízí moderní systematické řešení. Jedná se o lokální strategii BESIP (řešeno je pouze katastrální území města/obce) na střednědobé období 10 let s celospolečenským dopadem. Zpracovaný akční plán pak pomáhá obcím při realizaci konkrétních opatření naplňovat stanovené cíle v oblasti snížení závažnosti a počtu dopravních nehod. Výsledky strategií mají vliv na bezpečnost všech účastníků silničního provozu, a to jak na bezpečnost osob přijíždějících do města/obce, tak i podnikatelské subjekty se sídlem ve městě/obci.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Valach O.
  • Vyskočilová A.
  • Valentová V.
  • Tecl J.
  • Strnadová Z.
  • Tomešová L.
  • Ambros J.
  • Kulišťák M.
  • Turek R.

Obsah

1. PŘÍPRAVA ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE BESIP MĚSTA
1.1 Projednání strategie BESIP v radě a zastupitelstvu města
1.2 Práce s veřejností

2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Provázanost dat
2.2 Zdroje dat
2.3 Socioekonomická charakteristika města
2.4 Vývoj nehodovosti

3. STRATEGICKÁ ČÁST
3.1 Strategický rámec
3.2 Strategické cíle

4. AKČNÍ PLÁN
4.1 Definice jednotlivých úrovní AP Strategie BESIP města
4.2 Nastavení a tvorba akčního plánu Strategie BESIP města
4.3 Orientační vyčíslení finanční náročnosti Akčního plánu
4.4 Nastavení organizačního zajištění a stanovení odpovědných osob
4.5 Publicita Akčního plánu města
4.6 Vyhodnocení a průběžný monitoring plnění Strategie BESIP města

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena za státní podpory Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.
www.tacr.cz

Tiráž