Přejít na informace o produktu
1 z 5

E-book

Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy

Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.
V současné d obě j e v mateřských školách kladen důraz na zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu. Tato skutečnost je zakotvena i v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání1 (RVP PV). V praxi se tato dopravní témata řeší v rámci dopravní výchovy, kterou mateřské školy zařazují jednou až dvakrát do roka, kde se dopravním tématům věnují v uceleném týdenním bloku. Podíváme-li se na důležitost tohoto tématu a jeho přesah do ostatních oblastí, zjistíme, že pro zvýšení bezpečnosti dětí by bylo třeba tato témata do programu zařazovat častěji. Dopravní výchova má řadu dílčích cílů, které není možno splnit v rámci jednoho týdne, navíc opakování je „matka moudrosti“ a jen díky jemu si děti nabyté znalosti mohou osvojit. Co vlastně patří do dopravní výchovy a jaká podtémata by měla být s dětmi předškolního věku rozebírána?
Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Šustrová T.
  • Strnadová Z.
  • Tecl J.

Obsah

1. Dítě a nehodovost
1.3 Příčiny dopravních nehod s účastí dětí předškolního věku

2. Psychomotorická úroveň dítěte předškolního věku a její odraz na bezpečnost v silničním provozu

3. Správná praxe při pohybu dětí v silničním provozu, v režimu mateřské školy
3.1 Na co si dát pozor, než půjdeme s dětmi ven
3.2 Bezpečnostní instruktáž před procházkou
3.3 S dětmi na chodníku
3.4 Přecházíme komunikaci
3.5 Jedeme městskou hromadnou dopravou
3.6 Přeprava dálkovým autobusem

4. Dopravní výchova v mateřské škole
4.1 Dopravní výchova v herně
4.2 Dopravní výchova v terénu
4.3 Zdroje, ze kterých lze čerpat informace a nápady
4.4 Dopravní hřiště
4.5 Očekávané výstupy při práci s touto metodikou

5 Dopravní výchova v kontextu s RVP PV 2017

6 Pětitýdenní projekt „Doprava kolem nás“
6.1 Charakteristika projektu
6.2 Týdenní témata

Dedikace

Metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na základě Rozhodnutí č. 1-RVO/2018, na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

Tiráž