Přejít na informace o produktu
1 z 8

E-book

Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zarízení

Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zarízení

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.
V současné době je ve školních družinách a dalších volnočasových zařízeních kladen důraz na osobní rozvoj dítěte a zvýšení bezpečnosti v rámci zdraví a ohleduplnosti k okolí. Tyto skutečnosti jsou zakotveny i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání1 (RVP ZV). V praxi se dopravní výuka realizuje především v rámci vyučovacích hodin povinné školní docházky a to v jednotlivých vzdělávacích oblastech - Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Výchova k občanství, Člověk a příroda, Člověk a zdraví nebo Informační a komunikační technologie. RVP ZV sice není dokumentem, který by školní družiny a volnočasová zařízení musely ze zákona naplňovat, nicméně velmi často tomu tak je. Roční vzdělávací plán školních družin často z RVP ZV vychází a navazuje na školní vzdělávací plán.
Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Šustrová T.
  • Pařízková I.
  • Valentová V.
  • Vyskočilová A.

Obsah

1. Dítě a nehodovost

2. Psychomotorická úroveň žáků ve věku 6 – 10 let a její odraz na bezpečnost vsilničním
provozu
2.1 Přípravný ročník, 1. ročník

3. Správná praxe při pohybu žáků v silničním provozu, v režimu školní družiny a dalších volnočasových zařízeních
3.1 Kolik žáků spadá pod dozor jednoho pedagoga
3.2 Poučení žáků o bezpečnosti na cestě
3.3 Co s sebou na cesty
3.4 Jak pracovat se zastavovacím terčem
3.5 Jak zvolit a zorganizovat cestu a vyhnout se zbytečným úskalím
3.6 Jak přecházet pozemní komunikace
3.7 Cesta městskou hromadnou dopravou
3.8 Přeprava dálkovým autobusem
3.9 Přeprava železniční dopravou

4. Charakteristika dopravní výchovy ve školní družině a dalších volnočasových zařízeních
4.1 Dopravní výchova v herně
4.2 Dopravní výchova v terénu
4.3 Zdroje, ze kterých lze čerpat informace a nápady

5. Klíčové kompetence v dopravní výchově

6. Očekávané výstupy z dopravní výchovy ve školních družinách a volnočasových zařízeních
6.1 Dítě jako chodec
6.2 Dítě jako spolujezdec v autě
6.3 Dítě jako cestující v MHD
6.4 Dítě jako cyklista
6.5 Výběr vhodného místa pro hru
6.6 Dítě jako chodec s kolečkovými bruslemi a skateboardem

7. Rizika, která omezují a ohrožují dopravní výchovu ve školníchdružinách a volnočasových zařízeních

8. Praktické rady pro vychovatele šd k realizaci některých aktivit z oblasti dopravní výchovy
8.1 Druhy dopravních značek
8.2 Jak mají žáci bezpečně přecházet komunikaci
8.3 Co to jsou reflexní prvky
8.4 Co je to organizovaný útvar
8.5 Obytná zóna
8.6 Jak správně nasadit cyklistickou
8.7 Co patří do povinné výbavy jízdního kola?
8.8 Co znamenají pokyny policisty, který řídí dopravu?
8.9 Přejezd pro cyklisty
8.10 Dopravní značka „Stezka pro cyklisty“
8.11 Jaká platí pravidla pro pohyb chodce na kolečkových bruslích?

9. Předkládané aktivity pro práci s dětmi
9.1 Dítě jako chodec
9.2 Dítě jako spolujezdec v autě a budoucí řidič
9.3 Dítě jako cestující v dopravních
9.4 Dítě jako cyklista
9.5 Výběr vhodného místa pro hru
9.6 Dítě jako chodec s kolečkovými bruslemi a skateboardem

Dedikace

Metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, na základě Rozhodnutí č. 1-RVO/2018, na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05/2.1.00/03.0064).

Tiráž