Přejít na informace o produktu
1 z 6

Tištěná publikace

Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

Metodika hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika uvádí teoretický i praktický postup aplikace moderního přístupu k hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost (RSIA). Je závěrečným výstupem projektu DOPAD (Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt byl realizován v období 2016 – 2017 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Omega (ev. č. TD03000171). Metodika má sloužit především jako praktický návod, neobsahuje tedy např. detailní popis vývoje predikčních modelů nehodovosti nebo hodnot účinnosti opatření. Tyto informace jsou k dispozici v dalších metodikách CDV, uvedených v seznamu literatury (kap. VI). Doplňující údaje lze najít i v průběžně publikovaných výstupech, které jsou uvedeny v seznamu literatury a také jsou dostupné na webu projektu https://dopad.cdvinfo.cz/. Webové stránky budou i nadále sloužit jako průběžně aktualizovaný a doplňovaný informační zdroj. Na webu je také dostupná podpůrná výpočetní aplikace.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ambros J.
  • Turek R.
  • Havránek P.
  • Novák J.
  • Valentová V.

Obsah

1 ÚVOD
1.1 Stav v ČR
1.2 Stav v zahraničí
1.3 Závěry z rešerše

2 VÝVOJ
2.1 Predikční modely nehodovosti

3 APLIKACE
3.1 Příklad „ručního“ výpočtu
3.2 Příklad „on‐line“ výpočtu

Dedikace

Metodika je výstupem projektu „Vývoj podpůrných nástrojů hodnocení dopadu silniční infrastruktury na
bezpečnost“(DOPAD), řešeného Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury
ČR v rámci Programu Omega (ev. č. TD03000171).
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-56-4