Přejít na informace o produktu
1 z 6

Tištěná publikace

Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem

Metodika komplexní analýzy střetu vozidla s chodcem

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Cílem metodiky je analyzovat celý mechanizmus dopravní nehody (DN) vozidla s chodcem tak, aby v budoucnu bylo možné navrhnout nový přístup k ochraně chodce obsahující ochranu chodce nejenom při primárním střetu chodce s vozidlem, ale i ochranu chodce v průběhu sekundárního střetu. Hlavní část metodiky je zaměřena na rozšíření a zpřesnění metodiky zkoumání DN s chodcem.

Druhá část Metodiky je věnovaná numerické analýze střetu vozidla s chodcem, která má pomoci zmapovat mechanismus DN a poskytnout tak podklady pro navržení nového přístupu ochrany chodců. V textu jsou popsány metody, kterými lze dosáhnout identifikace nezbytných veličin k rekonstrukci děje nehody. Ve vzorových zprávách vyšetřujícího týmu z místa DN je uvedena analýza účastníka DN a jeho charakterizace. Postup řešení v místě nehody s uvedenými příklady reálného šetření nehody je uveden v příloze Metodiky.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Novák J.

Obsah

I. CÍL METODIKY
II. VLASTNÍ POPIS METODIKY

1. ANALÝZA DN
1.1 Postup zkoumání DN
1.2 Účastník dopravní nehody
1.3 Druhy kontaktu
1.4 Druhy zranění
1.5 Častá místa kontaktu dle statistiky DN PČR
1.6 Vyšetřování na místě nehody
1.7 Rekonstrukce DN

2. NUMERICKÁ ANALÝZA SRÁŽKY CHODCE A VOZIDLA
2.1 Teorie
2.2 Simulace dopravních nehod s využitím MBS
2.3 Simulace dopravních nehod s využitím MKP
2.4 Test prvku ochrany chodce při střetu s vozidlem

3. ZÁVĚR

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“
IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
V. EKONOMICKÉ ASPEKTY

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA03030791 Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce.
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-21-2