Přejít na informace o produktu
1 z 6

Tištěná publikace

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Cílem metodiky je přispět ke snížení počtu dopravních nehod ve městech a obcích, zejména pak nehod s chodci a cyklisty, kteří často utrpí těžká či dokonce smrtelná zranění. Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků je publikace zaměřená na podporu osazování flexibilních nebo jinak zvaných zvýrazňujících sloupků (dále jen sloupky) v hlavním dopravním prostoru komunikací v zastavěném území měst a obcí.

Primárním účelem metodiky je stanovit postup a podmínky pro umísťování těchto sloupků. Nepopiratelným přínosem je poskytnutí názorných příkladů použití sloupků nejen projektantům a dopravním inženýrům, ale i správcům a investorům do výstavby silničních komunikací a jiných zpevněných ploch určených pro pohyb chodců a cyklistů.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Novák J.
  • Striegler R.
  • Valentová V.
  • Vyskočilová L.

Obsah

I. CÍL METODIKY
II. VLASTNÍ POPIS METODIKY

1. VYMEZENÍ POJMŮ

2. VÝBĚR LOKALITY A SLOUPKU
2.1. IDENTIFIKACE NEVYHOVUJÍCÍ LOKALITY
2.2. IDENTIFIKACE VHODNÉHO TYPU SLOUPKU
2.3. VÝBĚR VHODNÉHO KOTVENÍ

3. ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ SLOUPKŮ
3.1. VLASTNOSTI SLOUPKU
3.2. USPOŘÁDÁNÍ SLOUPKŮ
3.3. POUŽITÍ SLOUPKU DLE ÚČELU
3.4. PŘÍKLADY UŽITÍ NA TYPICKÝCH LOKALITÁCH

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
4.1. ROZMĚRY SLOUPKŮ
4.2. VIZUÁLNÍ POŽADAVKY
4.3. FYZIKÁLNÍ POŽADAVKY

5. ÚDRŽBA

6. POVOLOVACÍ PROCESY
6.1. SCHVÁLENÍ TYPU SLOUPKU
6.2. OSAZENÍ SLOUPKU

7. ZÁVĚR

III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“
IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
V. EKONOMICKÉ ASPEKTY

PŘÍLOHA A – PŘÍKLADY UPRAVENÝCH LOKALIT
PŘÍLOHA B – ALTERNATIVNÍ DRUHY SLOUPKŮ

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA03030747 Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství.
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-20-5