Přejít na informace o produktu
1 z 4

E-book

Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi

Metodika užití kamerového systému na železničních přejezdech pro prevenci a represi

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika přináší shrnutí nejdůležitějších dostupných informací týkajících se zřizování, provozování a využívání kamerových systémů na železničních přejezdech, především za účelem identifikace a sankcionování pachatelů dopravních přestupků na přejezdech, ale i další funkce (dohled, informační materiál pro vyšetřování nehod, materiál pro řešení sporných případů, např. stížností na nefunkčnost zabezpečovacího zařízení, apod.). Na základě vlastních průzkumů, zkušeností i studia literatury lze přesvědčivě konstatovat, že kamerové systémy jsou účinným prostředkem, jak kladně ovlivnit chování účastníků provozu na pozemních komunikacích a zároveň poskytnout řadu doplňkových užitečných funkcí dalším stranám. Cílem této metodiky je podpořit jejich efektivní praktický rozvoj v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech a snížení rizika vzniku mimořádných událostí.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Skládaný P.
  • Tučka P.
  • Skládaná P.
  • Bidovský M.

Obsah

1. Cíl metodiky
2. Uživatelé metodiky
3. Novost metodiky

4. Úvod do problematiky
4.1 Všeobecně
4.2 Politická podpora kamerových systémů
4.3 Příklady užití a rozšiřování kamerového systému ve vybraných zemích

5. Výhody, možnosti a funkce kamerových systémů
6. Vliv kamerového systému na chování uživatelů pozemní komunikace, snížení míry páchání přestupků
7. Kritéria užití kamerových systémů na železničních přejezdech

8. Právní hledisko zřizování a provozování kamerových systémů, aspekty železničních přejezdů
8.1 Všeobecně
8.2 Klíčové pojmy „zpracování osobních údajů“ a „osobní údaj“
8.3 Základní podmínka užití kamerového systému
8.4 Povinnosti správce osobních údajů

9. Využití dat z kamerového systému k postihování přestupců, legislativa
10. Jízda na červenou, co lze považovat za přestupek?

11. Role správního úřadu a role policie v procesu oznamování a zpracování přestupku
11.1 Role správního úřadu
11.2 Role policie
12. Přístup k datům z kamerového systému, přenos dat, ochrana dat

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA01030374 Výzkum motivace řidičů k porušování pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi.
www.tacr.cz

Tiráž