Přejít na informace o produktu
1 z 5

E-book

Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech

Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Tato metodika upravuje postup pro užití a umístění světelné závory v praxi a rozpracovává do dalších podrobností příslušné části TP 217 (kapitola 2.8). Definuje kritéria užití světelné závory, tedy charakteristiky přejezdů, na které je zařízení vhodné, a bezpečnostní rizika, která dokáže sanovat. Přitom se předpokládá, že nejsilnější motivací bude zejména hledisko výrazného zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Metodiku ve své práci využijí hlavně následující subjekty:

 • Ministerstvo dopravy České republiky,
 • správci a vlastníci pozemních komunikací, silniční správní úřady,
 • Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a další provozovatelé drah, včetně vleček,
 • projektanti pozemních komunikací a projektanti přejezdových zabezpečovacích zařízení,
 • dopravní inženýři Policie ČR,
 • auditoři bezpečnosti pozemních komunikací.
Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

 • Skládaný P.
 • Tučka P.
 • Skládaná P.
 • Bidovský M.
 • Frič J.

Obsah

1. Účel metodiky a úvod do problematiky
1.1 Účel metodiky a její novost
1.2 Přehled problematiky, výchozí data
1.3 Přejezdy a zabezpečení
1.4 Následky nehod na přejezdech
1.5 Okolnosti přispívající ke vzniku nehod na přejezdech
1.6 Potenciál světelné závory pro eliminaci rizik

2. Světelná závora
2.1 Všeobecný popis a technické parametry
2.2 Projednávání a stanovení světelné závory
2.3 Světelná závora a dopravní značení
2.4 Pilotní instalace v České republice
2.5 Sledování chování účastníků silničního provozu
2.6 Průzkumy přijetí ze strany veřejnosti

3. Kritéria užití světelné závory
3.1 Všeobecně
3.2 Kritéria užití SZ vyplývající z charakteristik přejezdu

4. Shrnutí zásad pro užití světelné závory
4.1 Zjištění problému
4.2 Postup návrhu
4.3 Realizace, provozování a údržba

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA01031404 Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR
www.tacr.cz

Tiráž