Přejít na informace o produktu
1 z 5

E-book

Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídících systémů

Metodika zavádění inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídících systémů

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Cílem této metodiky je podat rámcový postup, jak zavádět inovativní senzorické sítě (především sítě detektorů monitorujících obsazenost parkovacích míst ve městech a sítě monitorovacích stanic pro měření kvality ovzduší), které mají výstup do dopravních informačních, dispečerských, popř. řídicích systémů.

Metodika se svým zaměřením orientuje zejména na implementaci senzorických sítí v místech, kde dlouhodobě existuje problém interakce dopravy v klidu a dopravy v pohybu.

Metodika následuje koncepční evropské iniciativy využívání inteligentních dopravních systémů pro plánování nízkouhlíkové mobility v koordinované podobě s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030 a také dle Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systému (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050).

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ščerba M.
  • Bárta D.
  • Švédová Z.
  • Ličbinský R.

Obsah

1. Úvod
1.1. Cíl metodiky
1.2. Dedikace
1.3. Komu je metodika určena

2. Analytická část
2.1. Digitální Pasport parkovacích lokalit
2.2. Pasport stávajícího vybavení
2.3. Vytýčení oblasti s problémem interakce dopravy v pohybu a v klidu
2.4. Stanovení cíle zavedení senzorické technologie v dané lokalitě
2.5. Postup pro kvantifikaci vozidel hledajících místo k zaparkování
2.6. Závěry analytické části

3. Návrhová část systému Chytrého parkování
3.1. Úvod k návrhové části
3.2. Detekční vrstva
3.3. Komunikační vrstva
3.4. Vyhodnocovací vrstva - Centrální systém
3.5. Aplikační vrstva
3.6. Zhodnocení návrhové části chytrého parkování

4. Návrhová část Monitoringu stavu ovzduší
4.1. Obecně
4.2. Shrnutí kapitoly Monitoring stavu ovzduší

5. Implementace a propojení do informačních řídicích systémů
5.1. SYNERGIE s ostatními systémy města
5.2. Závěrečná doporučení

6. Ekonomické aspekty metodiky

Přílohy
Příloha č. 1: Politika regulace dopravy ve městě
Příloha č. 2: Specifikace parkovacích senzorů
Příloha č. 3: Metodika vyhodnocování funkčnosti a spolehlivosti systému chytrého parkování

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA04031418 Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorických sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů.
www.tacr.cz

Tiráž