Přejít na informace o produktu
1 z 6

Tištěná publikace

Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí

Monitoring vlivu pozemních komunikací na životní prostředí

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Dopravní infrastruktura a provoz na ní ovlivňují významným způsobem kvalitu životního prostředí v okolí. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o významném příspěvku ke znečištění ovzduší a produkci hluku. Nezbytným se tak stává monitoring dopadů dopravní infrastruktury na životní prostředí, vyúsťující v identifikaci nových problémů, sledování trendů a realizaci vhodných zmírňujících opatření. Metodický pokyn byl vypracován jako reakce na řadu odborných studií, které ve svých závěrech doporučují realizaci monitoringu dopadů dopravní infrastruktury na různé složky životního prostředí v různých fázích realizace infrastrukturních projektů a také s ohledem na fakt, že v České republice neexistuje dokument tohoto typu, který by sjednotil požadavky a zásady monitoringu s cílem zlepšení stavu životního prostředí.

Metodika se primárně zabývá problematikou získání relevantních dat o znečištění kvality ovzduší a hlukové zátěže v různých fázích realizace stavby dopravní infrastruktury, která zpřesní hodnocení vlivů dopravní infrastruktury na životní prostředí. Zejména zavádí podmínku monitoringu kvality ovzduší a hlukové zátěže po realizaci stavby jako kontrolu pro předpokládaný stav uvedený v dokumentech o hodnocení vlivů na životní prostředí pouze na základě modelování. V případě zjištění nadměrné zátěže v porovnání s předpokladem tak bude možné požadovat aplikaci příslušných opatření k naplnění předpokladů s cílem předejít případným závažným dopadům na zdraví člověka.

Cílem metodiky je tedy sjednocení postupů přípravy projektů, realizace a vyhodnocení sledování kvality ovzduší a hlukové zátěže pro jednotlivé úseky silničních komunikací za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality různých složek životního prostředí v území ovlivněném výstavbou a provozem na silniční komunikaci se zaměřením na ovzduší a hlukovou zátěž.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ličbinský R.
  • Křivánek V.
  • Huzlík J.
  • Jedlička J.

Obsah

1 Cíl metodiky

2 Úvod
2.1 Znečištění ovzduší
2.2 Hluková zátěž

3 Metodická část
3.1 Všeobecné zásady monitoringu
3.2 Ovzduší
3.3 Hluk

4 Srovnání novosti postupů

5 Popis uplatnění certifikované metodiky

6 Ekonomické aspekty

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena na výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (ED2.1.00/03.0064 - Dopravní VaV centrum)

Tiráž