Přejít na informace o produktu
1 z 8

Tištěná publikace

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Cílem metodiky je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodonocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren.

Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich
správcům jako efektivní nástroj pro kontrolu jakdlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření, a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ličbinský R.
  • Huzlík J.
  • Hegrová J.

Obsah

1. Cíl metodiky

2. Úvod
2.1. Principy měření koncentrací škodlivin v ovzduší
2.2. Závazné předpisy, základní pojmy

3. Metodická část
3.1. Obecné požadavky na měření kvality ovzduší
3.2. Měřené parametry
3.3. Metody měření
3.4. Zásady návrhu měřící lokality
3.5. Hodnocení úrovně znečištění ovzduší

4. Srovnání novosti postupů
4.1. Přístroje využívající referenční metody sledování kvality ovzduší
4.2. Další přístroje pro měření kvality ovzduší

5. Popis uplatnění certifikované metodiky

6. Ekonomické aspekty

Příloha 1 - Zdroje a vlastnosti vybraných škodlivin v ovzduší

Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, v rámci řešení projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
www.tacr.cz

Tiráž