Přejít na informace o produktu
1 z 6

E-book

Online identifikace kritických úseků pozemních komunikací pomocí síťových analýz

Online identifikace kritických úseků pozemních komunikací pomocí síťových analýz

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Silniční infrastruktura patří mezi nejdůležitější objekty, které lidstvo vytvořilo. Bez ní by nebylo možné přepravovat různé druhy zboží včetně základních potravin a poskytovat základní služby, jako jsou například služby zdravotní. Na silniční infrastruktuře tedy stojí celá ekonomika lidské společnosti a bez ní bychom určitě nebyli jako lidstvo tam, kde se nacházíme nyní. Proto musí být naším prvořadým úkolem udržet silniční síť ve funkčním stavu, tj. ve stavu, kde každé místo v síti je dostupné z jiného místa.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Bíl M.
  • Vodák R.
  • Kubeček J.
  • Svoboda T.
  • Andrášik R.
  • Sedoník J.
  • Křivánková Z.
  • Bílová M.

Obsah

Předmluva
Cíl metodiky

Terminologie
Definice grafu a související pojmy

Zranitelnost
Zranitelnost silničních sítí
Dopady přerušení úseků
Události na síti

Metody identifikace nejslabších úseků v síti
Objízdné trasy přerušených úseků
Statické a dynamické scénáře
Rychlost výpočtu
Aplikace účelových funkcí

Základní algoritmy
Kružnicový algoritmus
Stochastický algoritmus

Případová studie – Zlínský kraj
Ukázky aplikací navržených metod na příkladu Zlínského kraje

Návrh toku dat a implementace prezentovaných algoritmů
Návrh webové mapové aplikace pro sledování kritických stavů
Význam výsledků pro praxi
Závěr
Srovnání novosti postupů uvedených v metodice
Popis uplatnění metodiky
Ekonomické aspekty metodiky

Dedikace

Metodika je výsledkem řešení projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy“, č. VG20102015057.

Tiráž