Přejít na informace o produktu
1 z 6

Tištěná publikace

Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

Preventivní hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Metodika je určena pro výzkumné pracovníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení bezpečnosti silničního provozu a uvažují o využití dat z plovoucích vozidel; dále pro pracovníky státní správy a samosprávy, kteří se s touto problematikou setkávají v roli zadavatele výběrových řízení na dodávku dat o dopravě. Obě tyto skupiny metodika seznamuje s dostupnými daty, způsoby sběru a potenciální využitelností pro hodnocení bezpečnosti silničního provozu. Metodika také obsahuje rešerši způsobů vyhodnocení těchto dat a obsahuje i konkrétní příklad sběru a vyhodnocení, využitelného jak pro hodnocení jízdního stylu řidičů, tak pro identifikaci kritických míst silniční sítě.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ambros J.
  • Altmann J.

Obsah

1. Úvod

2. Data z plovoucích vozidel (FCD data)
2.1 Sběr dat
2.2 Měřicí zařízení
2.3 Možnosti redukce dat při ukládání
2.4 Doplňující informace pro vyhodnocování dat
2.5 Ochrana osobních údajů a možnosti pseudomizace

3. Možnosti využití FCD dat pro hodnocení bezpečnosti
3.1 Identifikace kritických hodnot
3.2 Příklady hodnoticích aplikací
3.3 Závěry

4. Příklad praktické aplikace (projekt SMĚR)
4.1 Vývoj telematických jednotek
4.2 Výběr lokalit
4.3 Sběr a příprava dat
4.4 Validace ukazatelů
4.5 Návrh algoritmu hodnocení jízdního stylu

5. Shrnutí

Dedikace

Metodika je výstupem projektu „Preventivní hodnocení bezpečnosti jízdy ve vztahu k parametrům pozemní komunikace“ (SMĚR), řešeného Princip, a. s. a Centrem dopravního výzkumu, v. v.i. s podporou Programu Epsilon Technologické agentury ČR (ev. č. TH01010254).
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-57-1