Přejít na informace o produktu
1 z 1

Přístup do aplikace OBCHVATY

Přístup do aplikace OBCHVATY

Aplikace OBCHVATY provádí variantní analýzu dopadů nových pozemních komunikací nebo významných změn stávajících komunikací na bezpečnost ovlivněné silniční sítě. Výpočty jsou založeny na inovativních predikčních modelech nehodovosti a datech o účinnosti opatření pro zvýšení bezpečnosti.
Na poptávku Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Hlavní Výhody

Aplikace OBCHVATY poskytuje podklady a argumenty pro výběr varianty, která je z hlediska bezpečnosti optimální.
Jako vstup do aplikace slouží charakteristiky úseků a křižovatek (především intenzita dopravy) tvořících hodnocené trasy. Výstupem z aplikace je očekávaný roční počet nehod podle úrovní závažnosti a jejich přepočet na celospolečenské finanční ztráty. V případě nejasností Vám specialisté Centra dopravního výzkumu pomohou s obstaráním vstupů, interpretací výsledků či návrhem případných opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti plánované dopravní stavby.