Přejít na informace o produktu
1 z 4

Tištěná publikace

Provádění a výstupy hlavních prohlídek pozemních komunikací pro jednotlivé úrovně správců

Provádění a výstupy hlavních prohlídek pozemních komunikací pro jednotlivé úrovně správců

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Tato metodika upřesňuje, jak provádět hlavní prohlídky pozemních komunikací (dále jen PK) na různých třídách PK, co všechno by měla tato prohlídka zahrnovat, jaká zařízení a postupy se k tomuto účelu dají využít a jak by měl vypadat výstup z hlavní prohlídky.


K tomuto účelu byly využity zkušenosti s uplatněním nejnovějších diagnostických zařízení a metod, aktuální informace o požadavcích na provádění hlavních prohlídek pozemních komunikacích a různé podpůrné a upřesňující zdroje (postupy, předpisy apod.).

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Janků M.
  • Stryk J.
  • Grošek J.
  • Tesař I.
  • Filakovská M.

Obsah

1. Úvod
1.1 Cíl a určení metodiky
1.2 Řešený výzkumný projekt
1.3 Požadavky vyhlášky 104/1997 Sb.

2. Vlastní popis metodiky
2.1 Úvod
2.2 Vybraná zařízení zaznamenávající poruchy a proměnné parametry PK
2.3 Členění hlavní prohlídky PK
2.4 Provádění a podrobnost hlavní prohlídky PK
2.5 Zpráva z hlavní prohlídky PK

3. Novost postupů, způsob uplatnění a ekonomické aspekty
3.1 Srovnání novosti postupů
3.2 Popis uplatnění metodiky
3.3 Ekonomické aspekty

4. Seznam použité a související literatury
5. Seznam publikací, které předcházely metodice

Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci programu Doprava 2020+, v rámci řešení projektu CK01000109 - Analýza a optimalizace provádění a výstupů hlavních prohlídek na jednotlivých třídách pozemních komunikací.
www.tacr.cz

Tiráž