Přejít na informace o produktu
1 z 7

Tištěná publikace

Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu

Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Primárním cílem metodiky je popis postupu řešení kritické lokality. Součástí je i ověření, zda se jedná o skutečnou kritickou lokalitu, či zda ke kumulaci dopravních nehod došlo výrazným vlivem náhody či faktorů, které není možné při prohlídce lokality odhalit. Sekundárním cílem je vytvoření katalogu rizikových faktorů souvisejících s utvářením pozemní komunikace a příslušných opatření k jejich minimalizaci. Přínosem katalogu není pouhé shrnutí známých poznatků, ale doplnění údajů o životnosti, finanční náročnosti a zejména účinnosti jednotlivých opatření. Vzhledem k měnícím se cenovým hladinám a proměnlivosti životnosti některých opatření v závislosti na intenzitě provozu je hodnocení každého tohoto parametru provedeno relativně pomocí třístupňové škály.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Striegler R.

Obsah

I. CÍL METODIKY
II. VLASTNÍ POPIS METODIKY
1. Úvod
2. Nehodovost na extravilánových směrově nerozdělených silnicích
3. Identifikace kritického místa
4. Rizikové faktory identifikovaného kritického místa
4.1. Speciální bezpečnostní inspekce
4.2. Analýza dopravních nehod
4.3. Srovnání kritického místa s podobným místem
4.4. Identifikace lokálních rizikových faktorů
5. Návrh sanačních opatření
5.1. Zemní těleso pozemní komunikace
5.2. Vozovka
5.3. Návrhové parametry pozemní komunikace
5.4. Vybavení pozemní komunikace
5.5. Specifická místa na pozemních komunikacích
5.6. Objekty na pozemních komunikacích
5.7. Uživatel
5.8. Podmínky prostředí
III. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPU“
IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
V. EKONOMICKÉ ASPEKTY

Dedikace

Tato metodika byla zpracována v rámci projektu Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu - IDEKO ( VG20112015013), projekt programu bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2010-2015 Ministerstva vnitra.

Tiráž

ISBN 978-80-88074-22-9