Přejít na informace o produktu
1 z 8

E-book

Screeningové hodnocení enviromentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací

Screeningové hodnocení enviromentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras pozemních komunikací Metodika se zabývá včasným stanovením potenciálních environmentálních rizik variant nových pozemních komunikací, a to na samém počátku investiční přípravy. Pomocí formalizovaného postupu v GIS je navržena série podkladových map vhodných pro návrh různých variant tras projektantem a soubor indikátorů pro hodnocení jejich přijatelnosti z hlediska dopadů na životní prostředí. Hodnocení vychází z environmentální legislativy, konkrétní místní situace a ze srovnání v širším kontextu ČR. K tomu byly zpracovány dvě série indikátorů, které umožňují posoudit stavbu v kontextu (a) typů území v ČR a (b) jiných analogických silničních staveb. Metodika je využitelná jak při prvotním výběru ve fázi screeningu, tak v rámci posuzování v procesu EIA. Cílovou skupinou jsou pracovníci zabývající se hodnocením vlivu staveb pozemních komunikací na životní prostředí, projektanti a investoři pozemních komunikací, pracovníci územního plánování, úředníci státní správy a další účastníci procesu přípravy. Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, projekt TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Anděl P.
  • Jedlička J.
  • Gorčicová I.
  • Dostál I.
  • Semerádová L.

Obsah

1 Cíl metodiky

2 Úvod
2.1 Obecné zásady pro hodnocení vlivu pozemních komunikací na životní prostředí
2.2 Metodické postupy při výběru tras pozemních komunikací
2.3 Výchozí legislativní a krajinné limity při přípravě pozemních komunikací
2.4 Zaměření metodické příručky

3 Metodická část
3.1 Obecné zásady
3.2 Proces výběru a hodnocení variant
3.2.1 Výchozí rozbor řešeného záměru
3.2.2 Vymezení zájmového území
3.2.3 Analytická část hodnocení území
3.2.4 Kategorizační část hodnocení území
3.2.5 Syntetická část hodnocení území
3.2.6 Vymezení variant tras pozemní komunikace
3.2.7 Hodnocení variant pozemních komunikací
3.2.8 Celkové vyhodnocení variant
3.3 Indikátory pro hodnocení citlivosti území
3.4 Indikátory pro hodnocení rizikovosti variant
3.4.1 Obecná metodická část k indikátorům rizikovosti variant
3.4.2 Indikátory pro dálnice a další čtyřpruhové komunikace
3.4.3 Indikátory pro silnice I. třídy kategorie S 11,5
3.4.4 Indikátory pro silnice nižší kategorie než S 11,5

4 Srovnání novosti postupů

5 Popis uplatnění certifikované metodiky

6 Ekonomické aspekty

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence.
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-70-0