Přejít na informace o produktu
1 z 5

E-book

Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Stanovení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Zásadním problémem při hodnocení příspěvku dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech je ekonomická náročnost měření, která by bylo nutné provádět na velké ploše území, na rozptýlených lokalitách s mnohdy relativně řídkým osídlením. Proto byla vypracována tato metodika popisující nejvhodnější postupy pro stanovení hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření.

Metodika slouží k využití výsledků měření kvality ovzduší, intenzity dopravy a meteorologické situace k hodnocení všech obcí podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Výsledný model byl zpracován pro oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), benzo[a]pyren (BaP) a pevné částice (PM10, PM2.5) v různých typech zástavby. Je jednoduše rozšiřitelný i pro další škodliviny. 

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Huzlík J.
  • Pospíšil J.
  • Jedlička J.

Obsah

1 Cíl metodiky

2 Úvod
2.1 Zkratky, definice a základní pojmy

3 Metodická část
3.1 Znečištění ovzduší – vlastnosti hlavních škodlivin a jejich stanovení
3.2 Složení dopravního proudu
3.3 Model území
3.4 Modelování koncentrací
3.1 Struktura aplikace CMAS
3.2 Postup využití aplikace pro výpočet znečištění ovzduší dopravou
3.3 Aplikace metodiky na reálná data

4 Srovnání novosti postupů

5 Popis uplatnění certifikované metodiky

6 Ekonomické aspekty

Dedikace

Tato metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ALFA, v rámci řešení projektu TA02021267 Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky.
www.tacr.cz

Tiráž