Přejít na informace o produktu
1 z 8

Tištěná publikace

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní diagnostické metody, mezi něž patří i termografické zkoušení.

Účelem předkládané metodiky je poskytnutí efektivního nástroje, který umožní rychlé zhodnocení stavu objektů dopravní infrastruktury a pomůže s určením míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku. Měření je bezkontaktní a lze jej provádět bez nutnosti vyloučení provozu na pozemní komunikaci. Metodika popisuje možné způsoby použití infračervené termografie, zejména při diagnostice stavu mostů, vozovek a tunelů.

Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického měření.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Stryk J.
  • Janků M.

Obsah

1. Úvod
1.1 CÍL METODIKY
1.2 ŘEŠENÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT

2. Princip termografické metody
2.1 OBECNĚ
2.2 TERMOGRAFICKÉ POSTUPY
2.3 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ
2.4 EMISIVITA ZÁŘENÍ
2.5 ROVNICE TERMOGRAFIE A CHYBY MĚŘENÍ
2.6 PORUCHY, KTERÉ LZE ZAZNAMENAT TERMOKAMEROU
2.7 PRINCIP ZJIŠŤOVÁNÍ SKRYTÝCH PORUCH

3. Jednotlivé způsoby termografického zkoušení
3.1 RUČNÍ TERMOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ
3.2 MOBILNÍ TERMOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ
3.3 LETECKÉ TERMOGRAFICKÉ ZKOUŠENÍ

4. Metodika měření
4.1 MĚŘENÍ NA MOSTECH
4.2 MĚŘENÍ VOZOVEK
4.3 MĚŘENÍ V TUNELECH

5. Zpracování provedeného měření
5.1 SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ TERMOGRAMŮ
5.2 ÚPRAVA TERMOGRAMŮ

6. Novost postupů, způsob uplatnění a ekonomické aspekty
6.1 SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ
6.2 POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY
6.3 EKONOMICKÉ ASPEKTY

Dedikace

Tato metodika byla spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Centra kompetence, v rámci řešení projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).
www.tacr.cz

Tiráž

ISBN 978-80-88074-34-2