Přejít na informace o produktu
1 z 4

E-book

Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek

Využití vysokopecní strusky pro zvýšení trvanlivosti CB krytů vozovek

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Metodika popisuje jak postupovat při použití mleté granulované vysokopecní strusky (dále jen strusky) do betonu při výstavbě objektů dopravní infrastruktury, se zaměřením na použití do betonu pro cementobetonové kryty dálnic a silnic I. třídy. Struska může vstupovat jako složka cementu (CEM II/A-S a CEM II/B-S) či jako aktivní příměs při výrobě betonu. Metodika popisuje náhradu portlandského slínku struskou do 35 % hm. betonové směsi. Popsány jsou zkušenosti z realizace zkušebního úseku na dálnici D1 v roce 2018 a 2019, kde byly uplatněny postupy uvedené v této metodice.

Metodika navazuje na činnost pracovní skupiny Ředitelství silnic a dálnic ČR pro ověření životnosti cementobetonových krytů vozovek a vychází z výsledků projektů, které se tomuto tématu věnovaly v posledních letech, zejména ISPROFIN č.5001150001: Ověření nové receptury betonu pro CBK (ŘSD); TH03020404: Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů (TAČR); LO1610: Dopravní VaV centrum (MŠMT).


Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Slánský B.
  • Dvořák R.
  • Šmilauer V.
  • Valentin J.
  • Stryk J.
  • Grošek J.

Obsah

1. Úvod
1.1 Cíl a určení metodiky
1.2 Řešený výzkumný projekt
1.3 Požadavky na CB kryt v ČR a zahraničí

2. Vlastní popis metodiky
2.1 Vysokopecní struska
2.2 Směsný cement
2.3 CB kryt
2.4 Formulace a upřesnění podmínek, požadavků a vlastností, které vyplývají z ČSN 73
6123-1 v rámci zadávací dokumentace stavby
2.5 Postup pro použití strusky do CB krytu

3. Novost postupů, způsob uplatnění a ekonomické aspekty
3.1 Srovnání novosti postupů
3.2 Popis uplatnění certifikované metodiky
3.3 Ekonomické aspekty

Dedikace

Metodika navazuje na činnost pracovní skupiny Ředitelství silnic a dálnic ČR pro ověření životnosti cementobetonových krytů vozovek a vychází z výsledků projektů, které se tomuto tématu věnovaly v posledních letech, zejména ISPROFIN č.5001150001: Ověření nové receptury betonu pro CBK (ŘSD); TH03020404: Prodloužení životnosti cementobetonových krytů s využitím minerálních příměsí a směsných cementů (TAČR); LO1610: Dopravní VaV centrum (MŠMT).

Tiráž

Rok vydání: 2020