Přejít na informace o produktu
1 z 7

E-book

Výzkum diskrétních voleb: průvodce designem experimentu, specifikací modelu a jeho odhadem se skripty pro R

Výzkum diskrétních voleb: průvodce designem experimentu, specifikací modelu a jeho odhadem se skripty pro R

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Výzkum rozhodování má uplatnění v celé řadě oborů od marketingu přes zdravotnictví až po environmentalistiku po celém světě. Bývá například vyžadován jako součást studií proveditelnosti pro veřejné investice v dopravě, pokud je spolufinancuje Evropská Unie. Publikace představuje úvod do aplikovaného výzkumu rozhodování pomocí experimentální metody vyjádřených preferencí a analýzy diskrétních voleb, přičemž se zaměřuje zejména na využití těchto metod v dopravě. V úvodu se krátce věnuje historii výzkumu rozhodování a některým metodologickým předpokladům tohoto výzkumu. Dále představuje základní model rozhodování, design experimentu vyjádřených preferencí a následnou analýzu dat. Na dvou příkladech ukazuje praktické použití metody vyjádřených preferencí a analýz diskrétních voleb ukazuje tvorbu designu experimentu a analýzu výsledků v praxi, včetně interpretace výsledků. Kniha pracuje s volně přístupnými datasety autora a se skripty napsanými pro statistický nástroj R. Po přečtení knihy bude čtenář schopen sám připravit jednoduchý výzkum vyjádřených preferencí, bude jej umět analyzovat pomocí základních modelů diskrétních voleb a interpretovat základní výsledky.

Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Šimeček M.

Obsah

1. Úvod

2. Modely rozhodování
2.1 Základní model rozhodování
2.2 Princip nezávislosti irelevantních alternativ
2.3 Modely s vnořenou strukturou – nested logit
2.4 Model pro agregované alternativy
2.5 Smíšené modely
2.6 Software pro analýzu diskrétních voleb

3. Tvorba experimentu
3.1 Příprava scénáře
3.2 Design experimentu
3.3 Personalizace experimentu
3.4 Adaptivní testování
3.5 Výběr respondentů
3.6 Pilotní studie

4. Analýza diskrétních voleb
4.1 Odhad parametrů a hodnocení kvality modelu
4.2 Kvantifikace parametrů
4.3 Elasticita
4.4 Interpretace koeficientů u smíšených modelů

5. Případová studie: Výběr pronájmu studentského bydlení
5.1 Příprava experimentu
5.2 Výběrový soubor
5.3 Příprava dat
5.4 Základní model
5.5 Smíšený model
5.6 Kvantifikace parametrů
5.7 Shrnutí

6. Případová studie: volba dopravního prostředku na cestu po brněnské metropolitní oblasti (BMO)
6.1 Příprava experimentu
6.2 Výběrový soubor
6.3 Příprava dat
6.4 Model pro celková data
6.5 Kvantifikace parametrů modelu pro celková data
6.6 Modely pro Brňany a obyvatele zázemí Brna
6.7 Kvantifikace parametrů modelů pro Brňany a obyvatele zázemí Brna
6.8 Elasticita volby dopravního módu - inkrementální model
6.9 Shrnutí

7. Závěr
7.1 Kombinace RP a SP dat
7.2 Modely diskrétních voleb v dopravních modelech
7.3 Další studium

Dedikace

Metodika byla vytvořena za státní podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610).

Tiráž